"Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., με ικανοποίηση ανακοινώνει, ότι ύστερα από τα απαιτούμενα διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την προσκόμιση των δημοσίων εγγράφων που πιστοποιούν ότι ουδεμία ληξιπρόθεσμη οφειλή έχει προς το δημόσιο, η εταιρία εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των οφειλετών του Δημοσίου, όπως αυτός διορθώθηκε στις 15/9/2011.

Με την ευκαιρία της αποκατάστασής μας από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους τους παράγοντες (τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες, τελωνεία, δημοσιογράφους κλπ.) που μας περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους για όσο διάστημα επιδιώκαμε την δικαίωση μας."