Την αναγκαιότητα δημιουργίας 2ου Τμήματος Ι.Ε.Κ. Μοιρών στην ειδικότητα "Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων" επισημαίνει με γραπτή επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη.

Η δήμαρχος αναφέρεται στην επιστολή της στο γεγονός πως 84 υποψήφιοι έχουν εκφράσει επιθυμια να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο εγκρίνει μόλις 28 θέσεις.

Αναλυτικότερα στην επιστολή η Δήμαρχος Φαιστού αναφέρει τα εξής :

"Το φλέγον ζήτημα λειτουργίας Β’ τμήματος στο Ι.Ε.Κ. Μοιρών για την ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» χρίζει άμεσης επίλυσης.

Το τμήμα ιδρύθηκε από το αρμόδιο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, με στόχο να προάγει την αποκέντρωση της εκπαίδευσης και στο νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και να καλύψει τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάρχουν στην περιοχή. Μετά από προσωπική ενεργοποίηση, αλλά και γενικότερη ενεργοποίηση φορέων και ενεργών πολιτών του δήμου μας, το Ι.Ε.Κ. συγκέντρωσε συνολικά 84 αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευόμενων.

Παρ’ όλα αυτά ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, το Υπουργείο προτίθεται να δημιουργήσει μόλις ένα τμήμα 28 θέσεων, αφήνοντας εκτός συνολικά 56 υποψήφιους εκπαιδευόμενους.

Το γεγονός της αθρόας συμμετοχής ωστόσο υποψηφίων στο Ι.Ε.Κ. των Μοιρών Δήμου Φαιστού, αναδεικνύει τη δίψα και θέληση για μάθηση δεκάδων πολιτών της περιοχής που στερούνται ευκαιριών. Αποτελεί δε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναγκαιότητας για τόνωση της εκπαίδευσης σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο νότου, καθώς ο Δήμος Φαιστού έχει αναδειχθεί σε κέντρο εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

Για το λόγο αυτό, ζητούμε να εγκρίνεται την ίδρυση και Β’ τμήματος της Ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» προκειμένου το Ι.Ε.Κ. Μοιρών να μπορέσει να απορροφήσει το σύνολο των ενδιαφερομένων.

Με δεδομένη τη μαζική δήλωση συμμετοχών επίσης, ζητούμε να εξετάσετε σοβαρό το ενδεχόμενο ίδρυσης πρόσθετων ειδικοτήτων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο Παιδείας στο Δήμο Φαιστού.

Από την πλευρά μας ήδη έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση του Πρώτου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα και συνεχώς προσπαθούμε για την αναβάθμιση της Παιδείας με κάθε δυνατό μέσο που μας παρέχεται. Ζητούμε ωστόσο και τη συμβολή σας, καθώς η Παιδεία, αλλά και η Εκπαίδευση αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα μας."