Την σταδιακή επαναφορά του τέλους παρεπιδημούντων στο αρχικό ποσοστό, ζητά το Δίκτυο Τουριστικών Δήμων απο την κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, σε επιστολή του προέδρου του Δικτύου, δημάρχου Αγ.Νικολάου κ.Κουτεντάκη προς τον υφυπουργό Εσωτερικών κ.Κουκουλόπουλο, αναγράφονται τα εξής :

"Κύριε Υφυπουργέ,

Σας επαναφέρομε το θέμα του τέλους παρεπιδημούντων που όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μειώθηκε από 2% σε 0,5% με δραματικές οικονομικές συνέπειες για τους Δήμους και ιδιαίτερα εκείνους τους τουριστικούς.

Έκτοτε έχουν επιβληθεί διάφοροι φόροι στον επισιτισμό και τον τουρισμό. ενώ η Αυτοδιοίκηση έχασε ένα κρίσιμο και ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη των αναγκών της.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά την ομόφωνη και πάγια θέση της τοπικής αυ-τοδιοίκησης για την επαναφορά του τέλους .

Θεωρούμε ότι μπορεί να επανέλθει το συγκεκριμένο τέλος σταδιακά. (1% τον επόμενο χρόνο, 1½% τον επόμενο κ.ο.κ).

Παρακαλούμε κε υφυπουργέ για την προσωπική σας συνηγορία για την επαναφορά του τέλους ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να στηρίξουν τόσο τον του-ρισμό όσο και τις τοπικές κοινωνίες"