Στα 18,08 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2011 σε δημοσιονομική βάση, έναντι νέου στόχου 18,9 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και ελλείμματος 14,8 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για στο οκτάμηνο Ιανουάριου-Αυγούστου 2011 τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι αυξημένα έναντι του νέου στόχου κατά 125 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 763 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.694 εκατ. ευρώ και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 5,3% από 6,4% στο επτάμηνο.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο οκταμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.