Προθεσμία μέχρι τις 4 Μαρτίου έχουν οφειλέτες του δημοσίου, κάτοικοι εξωτερικού, για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Εξ αυτών 62, με ΕΤΑΚ άνω του 1 εκατ. ευρώ, είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση, είτε τα δηλούμενα εισοδήματα τους είναι μικρότερα των 20.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών στους οφειλέτες της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με στοιχεία περιουσιολογίου, εντοπίστηκαν 382 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 5,8 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία ανά την επικράτεια αντικειμενικής αξίας 283,8 εκατ. ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, στους οφειλέτες αυτούς παρέχεται χρονικό περιθώριο μέχρι την 4 Μαρτίου 2011, για να εξοφλήσουν ολοσχερώς τις οφειλές τους και μετά την παρέλευση, θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού, για όσους δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

naftemporiki.gr