Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας περί δήθεν σεναρίου εφεδρείας 18.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (Επ.Οπ.). Το δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας ενώ επικρίνονται και οι υπεύθυνοι του τομέα ευθύνης Εθνικής Άμυνας της ΝΔ επειδή το υιοθέτησαν αβάσιμα.

"Σήμερα, οι μη μονιμοποιηθέντες Επ.Οπ. ανέρχονται σε περίπου 11.000 και όχι σε 18.000 που αναφέρει το δημοσίευμα", επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας". Το Πεντάγωνο επαναλαμβάνει ότι οι Επαγγελματίες Οπλίτες κρίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

"Οι λόγοι απόλυσης των Επ.Οπ. προβλέπονται με σαφήνεια στο σχετικό νόμο και συνδέονται με την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία", προστίθεται.

"Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν δεσμεύεται να διατηρήσει ή μονιμοποιήσει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων τους Επαγγελματίες Οπλίτες που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου κριτήρια", καταλήγει η ανακοίνωση με τρόπο που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις όσων Επ.Οπ. δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα ή έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Για τη μονιμοποίηση των Επ.Οπ. αποφασίζει πενταμελές συμβούλιο με πρόεδρο ανώτατο αξιωματικό βαθμού ταξιάρχου, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Οσοι Επαγγελματίες Οπλίτες δεν μονιμοποιηθούν και κριθούν αποστρατευτέοι, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής για επανάκριση σε δεύτερο βαθμό κρίσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις αποστρατείες και το δημοσίευμα στο protothema.gr, το 2011 αποστρατεύθηκαν 42 Επ.Οπ., ενώ το 2008 ήταν 83 οι επαγγελματίες οπλίτες που δεν κατάφεραν να μονιμοποιηθούν, ενώ το 2009 ήταν 63 οι Επ.Οπ. που αποστρατεύθηκαν.