Το πράσινο φως για την πολεοδόμηση του ακινήτου του Συλλόγου Πολυτέκνων Χανίων άναψε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχη Δαμιανάκη, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Σηφουνάκης μεταφέρει τη διαβεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του υπουργείου ότι, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα προχωρήσει στην έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 24 του Ν. 2508/97, ώστε να καταστεί δυνατή η πολεοδόμηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο, έκτασης 420 στρεμμάτων, βρίσκεται στην 4η Ζώνη Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του νομού Χανίων, στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στην ερώτησή του ο κ. Δαμιανάκης ζητούσε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που καθυστερούν αδικαιολόγητα την πολεοδόμηση, επισημαίνοντας ότι «είναι αυταπόδεικτη η προτεραιότητα με την οποία θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στέγαση πολύτεκνων οικογενειών, που δεν διαθέτουν κατοικία». Ο Χανιώτης βουλευτής σημείωνε ακόμη ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις για άμεση διευθέτηση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου καθυστερεί αδικαιολόγητα (11 μήνες), έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο χρόνο αντιμετώπισης αντίστοιχων αιτημάτων (το πολύ 3 μήνες).

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αρ. 32063/26-7-2006 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 42/Α.Α. & Π 6-10-06) εγκρίθηκε η μελέτη “Γενικών Κατευθύνσεων Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδομικής Δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους στο νομό Χανίων”. Με τη μελέτη αυτή καθορίστηκαν τα προγραμματικά μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία και χωροθετήθηκαν περιοχές συνολικά και κατά τμήματα σε επίπεδο νομού, όπου επιτρέπεται κατ’ αρχήν να καθοριστούν σε οικιστικά κατάλληλες εκτάσεις, περιοχές προς πολεοδόμηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2508/97 (εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικές).

Μετά την από 15/1/2009 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 1623) αίτηση του ενδιαφερομένου “Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Χανίων”, η Διεύθυνσή μας ζήτησε στοιχεία απαιτούμενα για την πληρότητα του Φακέλου. Μετά την πρόσφατη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων και γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών, η Διεύθυνσή μας άμεσα θα προωθήσει (και πάντως εντός της επόμενης εβδομάδας), σε απάντηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων, την έκδοση σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 24 του ν. 2508/97 στο πλαίσιο της χωρητικότητας της Περιοχής 4 του εγκεκριμένου ΠΕΡΠΟ Χανίων».