Η ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση των καλλιεργητικών εισροών σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ασύρματης επίγειας και δορυφορικής τεχνολογίας αποτελεί πλέον πραγματικότητα για την ΕΑΣ Σητείας, η οποία πρόσφατα υιοθέτησε σε συνεργασία με τις εταιρείες ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και PROTYPON την web-GIS εφαρμογή με την ονομασία i-grow.

Η εν λόγω εφαρμογή «λύνει» τα χέρια της Ένωσης, η οποία μπορεί να παρακολουθεί πιο στενά και αποτελεσματικά τις δραστηριότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης των 2.500 παραγωγών της. Σύντομα μάλιστα αναμένεται η mobile επέκταση της εφαρμογής σε κινητά τύπου smartphones με λογισμικό apple/i-phone και android.

Το i-grow παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο ανάπτυξης της εταιρείας PROTYPON Γιάννη Καλτσή, στο 5ο Διεθνές Συνέδριο «Καινοτόμες εφαρμογές επικοινωνίας και πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλον», το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 8-11 Σεπτεμβρίου 2011 στην Σκιάθο από την Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από Πανεπιστημιακούς όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Η εφαρμογή είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2 και GLOBALGAP, καταργώντας την χρήση έντυπου υλικού, ενώ συγχρόνως η χρήση της GIS τεχνολογίας προσφέρει άμεση οπτική διασύνδεση της γεωγραφικής πληροφορίας με τις καλλιεργητικές εισροές.

Επιπλέον το i-grow αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις πιστοποιημένες ομάδες παραγωγών, διότι προσφέρει άμεση δυνατότητα επεξεργασίας όλων των καταγεγραμμένων πληροφοριών με την παράλληλη εξαγωγή χρήσιμων καλλιεργητικών αναφορών (reports) ανά παραγωγό, αγροτεμάχιο και ομάδα παραγωγών.

Το i-grow μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από έναν φορέα π.χ. μια Ένωση Παραγωγών, η οποία παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλούς παραγωγούς, είτε από ένα μεμονωμένο παραγωγό ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί και να επωφεληθεί από την οργανωμένη τήρηση των δεδομένων που τον αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και όλες τις άλλες πρόσθετες δυνατότητες της εφαρμογής.

(paseges.gr)