Πρόκειται συγκεκριμένα, για την ΔΕΠΑ, τον ΟΠΑΠ και την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 35.000 παιγνιομηχανημάτων, μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, των ΕΛΠΕ, του ΟΔΙΕ και της ΛΑΡΚΟ, καθώς επίσης και 35 ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα η προίκα που περιέρχεται στο ταμείο, σύμφωνα με το kerdos.gr, έχει ως εξής: 

- 9.000.000 μετοχές της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% επί του μετοχικού της κεφαλαίου

- 108.430.304 μετοχές της εταιρείας ΕΛΠΕ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,477% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
- 15.000 μετοχές της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου

- 7.686.362 μετοχές της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,19% επί του μετοχικού της κεφαλαίου

- Το προβλεπόμενο δικαίωμα συμβάσεως, μεταξύ του δημοσίου και της Hochtief για την παράταση της συμβατικής περιόδου 

- Τη διαχείριση των κρατικών λαχείων συμπεριλαμβανόμενου και του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών

- Τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών της ΔΕΠΑ οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
 
- 4.592.422 μετοχές του ΟΔΙΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου

- Τα δικαιώματα του δημοσίου επί των τελών και εσόδων που δικαιούται να λαμβάνει, μέχρι την 31/12/2027, από την εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης        και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφών με την κινητή τηλεφωνία υπηρεσιών

- 35 ακίνητα (από 2.000 - 35.000 τ.μ.) κυριότητας του δημοσίου, των οποίων η διοίκηση και η διαχείριση ασκείται από την ΚΕΔ