Σε μια εποχή ισχνών επενδύσεων και βαθιάς ύφεσης, είναι ανάγκη να τονωθεί η επενδυτική δραστηριότητα μέσα από συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Αυτή την άποψη ενίσχυσε, ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στην οποία υποστηρίζει την πρόταση για ίδρυση Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας κατά το πρότυπο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών όπως για παράδειγμα η Γερμανία.

Ο κ Παρασύρης σημειώνει στην ερώτηση του ότι είναι «σημαντικό να ενεργοποιηθούν άμεσα οι τράπεζες στην προσπάθεια παροχής ρευστότητας στην αγορά και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Υπουργείο καταβάλει προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση».

Στην δύσκολη παρούσα συγκυρία που διαπερνά την ελληνική οικονομία ωστόσο, τονίζει ο κ. Παρασύρης «είναι πολύ σημαντικό να επιταχυνθεί η υλοποίηση προτάσεων που ανέκυψαν εσχάτως, όπως για παράδειγμα το εγχείρημα για τη δημιουργία επενδυτικής τράπεζας στην Ελλάδα. Η πρόταση αυτή όπως έγινε γνωστό θα εξεταστεί και από ειδική ομάδα εργασίας που θα συσταθεί μεταξύ στελεχών του Yπουργείου Ανάπτυξης αλλά και της αντίστοιχης Eπενδυτικής Tράπεζας της Γερμανίας».

Κατόπιν τούτων ερωτά ο κ Παρασύρης τον Υπουργό κατά πρώτον ποια συγκεκριμένα οφέλη αναμένονται για την ελληνική οικονομία από την δημιουργία επενδυτικής τράπεζας και σε ποια φάση βρίσκεται η προκαταρτική διαδικασία διερεύνησης της συγκεκριμένης πρότασης και κατά δεύτερον κατά πόσον ανταποκρίνονται οι τράπεζες στο κάλεσμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για παροχή ρευστότητας στην αγορά ;