Στους τουρίστες των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται η σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων στη χώρα το επτάμηνο του 2011, σύμφωνα με το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών, το μηνιαίο δελτίο που για πρώτη φορά εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, με δεδομένη τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Το ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011 παρουσίασε πλεόνασμα 4,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 661,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 680,4 εκατ. ευρώ (14,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 19,1 εκατ. ευρώ (1,5%).

Το ίδιο διάστημα οι εισπράξεις από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ των 27 αυξήθηκαν κατά 29,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2010, φθάνοντας τα 1,87 δις ευρώ. Την ίδια περίοδο οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3,6 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.
Εντυπωσιακή αύξηση 80,2% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία φθάνοντας τα 391 εκατ. ευρώ. Από την άλλη οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ (αύξηση 9,6%), ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7%.

Από τη Γερμανία η αύξηση ήταν 7,4% και οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 878,1 εκατ. ευρώ, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στα 527,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,6%. Επίσης στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνέβαλε η αύξηση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης κατά 2,5% ή 16,2 ευρώ (Ιαν-Ιουλ. 2011: 658,9 ευρώ, Ιαν-Ιουλ. 2010: 642,7 ευρώ).
Αντίστοιχα η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011 αυξήθηκε κατά 11,4% και διαμορφώθηκε στα 8,3 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 7,4 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε η κίνηση διαμορφώθηκε στα 2,97 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. αυξημένες κατά 6,7% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 8,4% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,2%. Ειδικότερα οι αφίξεις από Ρωσία ενισχύθηκαν κατά 69,8%, από τη Γερμανία κατά 8,1%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 4,1%.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 56,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 24,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Ειδικότερα για τον Ιούλιο το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 305,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Τον ίδιο μήνα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ κατά 32,4% (Ιούλιος 2011: 735,9 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2010: 555,6 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 10,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 84%, από τη Γερμανία ενισχύθηκαν κατά 20,7% (Ιούλιος 2011: 353 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2010: 292,4 εκατ. ευρώ), ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 16,5% (Ιούλιος 2011: 191,1 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2010: 229 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα τον Ιούλιο οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 59%, από τη Γερμανία εμφάνισαν άνοδο 24,9%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 18,4%.

in.gr