Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 10:00 π.μ. το Υπουργικό Συμβούλιο με κύρια θέματα στην ατζέντα το ενιαίο μισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία.

Επίσης, θα συζητηθούν θέματα όπως οι δημοσιονομικές, φορολογικές, συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, σχετιζόμενες με τον προϋπολογισμό του 2011 και τη διαμόρφωση του επόμενου προϋπολογισμού.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος διευκρίνισε ότι το 80% των δημοσίων υπαλλήλων δεν πρόκειται να θιγούν από το ενιαίο μισθολόγιο, ενώ διευκρίνισε ότι κατά 20% θα μειωθεί η μισθολογική δαπάνη χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη οριζόντια μείωση μισθών.

Για την εργασιακή εφεδρεία ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι στους 900.000 εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν υπάρχει ένα 3% που πλεονάζει», ενώ το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προειδοποιεί ότι αν δεν προχωρήσει το μέτρο θα υπάρξουν απολύσεις.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για βαθμολόγιο και ενιαίο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα, (Ευ.Βενιζέλος, Δ.Ρέππας).
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, (Ευ.Βενιζέλος, Δ.Ρέππας, Γ.Κουτρουμάνης).
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για δημοσιονομικές, φορολογικές, συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012, (Ευ.Βενιζέλος, Γ.Κουτρουμάνης).
Σχέδιο νόμου: Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, (Γ.Ραγκούσης).
Σχέδιο νόμου: Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων, (Κ.Σκανδαλίδης).
Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, (Κ.Σκανδαλίδης)
Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, (Χρ.Παπουτσής)

in.gr