Δικαίωμα διατήρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος θα έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας για όσο χρόνο κρίνονται προσωρινά ανάπηροι από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Η δυνατότητα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, στους οποίους χορηγείται προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας, να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, προβλέπεται από το άρθρο 50 του νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας», με το οποίο αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα, που απασχολούσε τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Είχε παρουσιαστεί, σε πολλές περιπτώσεις, το φαινόμενο, ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν κριθεί προσωρινά ανάπηροι από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και έπαιρναν κανονικά τη σύνταξη για δυο, τέσσερα, έξι ή και περισσότερα χρόνια, να τη «χάνουν» στη συνέχεια, λόγω μείωσης του ποσοστού της αναπηρίας κάτω του 67%.

Το αποτέλεσμα ήταν οι ασφαλισμένοι αυτοί, έχοντας ήδη διακόψει το επάγγελμά τους, να καθίστανται άνεργοι αλλά και χωρίς σύνταξη. Σε διευκρινιστική εγκύκλιο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, αναφέρει ότι προϋπόθεση για τη λήψη της προσωρινής αναπηρικής σύνταξης, με παράλληλη διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, είναι η καταβολή των ανάλογων εισφορών και η μη αυτοαπασχόληση.

Η κανονική καταβολή των εισφορών αποτελεί προϋπόθεση για συνταξιοδότηση και για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και επιλέγουν να διατηρήσουν το επάγγελμά τους για 12 μήνες, από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας.

Και στις δυο περιπτώσεις οι εισφορές δεν μπορούν να ρυθμιστούν και πρέπει να έχουν καταβληθεί οπωσδήποτε μέχρι την έναρξη συνταξιοδότησης.

in.gr