Την ακριβότερη από τις τέσσερις πιθανές επιλογές του PSI επιλέγει, σύμφωνα με την Αυστριακή υπουργό Οικονομίας Μαρία Φέκτερ, η πλειονότητα των ιδιωτών πιστωτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ως εκ τούτου η Ευρωζώνη «εξετάζει αλλαγές στο πρόγραμμα».

Η πρόταση του IFF βασιζόταν στην υπόθεση πως οι τέσσερις επιλογές θα τύγχαναν ισότιμου ενδιαφέροντος, αλλά η προτίμηση στην πρώτη επιλογή καθιστά απαραίτητο «το να υπολογίσουμε ξανά πόσο θα κοστίσει το πρόγραμμα και πώς θα χειριστούμε το θέμα», σημείωσε η υπουργός.

Η πρώτη επιλογή, σημειώνει το Reuters, προβλέπει ανταλλαγή των ομολόγων στο άρτιο με νέα 30ετή χρεόγραφα, των οποίων το κεφάλαιο θα είναι πλήρως εξασφαλισμένο με 30ετή ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon), αξιολόγησης ΑΑΑ.

Το κουπόνι των νέων αυτών ομολόγων έχει καθοριστεί στο 4% κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της διάρκειάς τους, στο 4,5% τα επόμενα πέντε χρόνια, και στο 5% για το υπόλοιπο της διάρκειάς τους, σύμφωνα με τα έγγραφα του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF).

H πρόταση του IFF βασιζόταν στην εκτίμηση ότι οι επενδυτές θα επέλεγαν εξίσου και τις τέσσερις διαφορετικές επιλογές, κάτι όμως που σύμφωνα με την Μ.Φέκτερ δεν συνέβη: «Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα προσανατολίζονται στην επιλογή 1 - που είναι ξεκάθαρα η ακριβότερη επιλογή - και γι' αυτό πρέπει να υπολογίσουμε ξανά πόσο θα κοστίσει και πώς θα χειριστούμε το θέμα»

Το ζήτημα πάντως, σύμφωνα με την υπουργό, δεν συζητήθηκε στις συναντήσεις των Ευρωπαίων υπουργών την Τρίτη, καθώς η έκθεση της τρόικας δεν έχει υποβληθεί ακόμη. Το θέμα «παραπέμφθηκε στο τεχνικό κλιμάκιο», σημείωσε η Φέκτερ.

in.gr