Μετά από αίτημα ενός εκ των δύο διαγωνιζομένων, ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην τροποποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού για τον τεχνολογικό πάροχο που αφορά στο κομμάτι των υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός, η απόφαση ελήφθη ώστε οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν οικονομικές προσφορές όσον το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές και άρα η βέλτιστη πληροφοριακή λύση να συνοδεύεται από προσφερόμενες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον ΟΠΑΠ.

Έτσι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ΔΣ του ΟΠΑΠ δέχθηκε την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του οργανισμού και αποφάσισε «να τροποποιήσει-συμπληρώσει την διακήρυξη ως προς ένα και μόνο σημείο της οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να διευκολύνει αμφότερους τους διαγωνιζομένους στην σύνταξη των προσφορών τους, ταυτόχρονα να διασφαλιστεί καλύτερα το συμφέρον της εταιρείας».

Ειδικότερα, σημειώνει η ανακοίνωση, «αποφασίστηκε να οριστεί ένα ετήσιο όριο ανθρωπομηνών για υπηρεσίες βελτίωσης και εξέλιξης του Πληροφοριακού Συστήματος που θα εγκατασταθεί (μετά την οριστική παραλαβή), ώστε η ΟΠΑΠ να λαμβάνει το επίπεδο υπηρεσιών που επιθυμεί ενώ οι Διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους να υπολογίσουν (σε ανθρώπινο δυναμικό και κόστος) όσο το δυνατόν ακριβέστερα το προσφερόμενο τίμημα για τις υπηρεσίες υποστήριξης που θα κληθούν να παράσχουν».

Ο οργανισμός όπως αναφέρει το in.gr, σημειώνει την πως θεωρεί εύλογη αυτήν την εκτίμηση ώστε να καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες της ΟΠΑΠ χωρίς να επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παραμένει η ίδια, η 10η Οκτωβρίου 2011.