Μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιάννη Κουράκη Δημάρχου Ηρακλείου, συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 6-10-11 τα εικοσιένα (21) εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κρήτης (εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και δυο λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής).

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 75/2011 μετά τη διαπίστωση της απαρτίας προτάθηκαν και εκλέχτηκαν με διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες:

Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιάννης Κουράκης Δήμαρχος Ηρακλείου
Ψήφισαν 20 μέλη παρόντες (Έλαβε 17 ψήφους, Λευκά 3)

Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μαρινάκης Δήμαρχος Ρεθύμνης
Ψήφισαν 19 μέλη παρόντες (Έλαβε 15 ψήφους, Λευκά 4)

Γραμματέας Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά
Ψήφισαν 19 μέλη παρόντες (Έλαβε 16 ψήφους, Λευκά 3)

Εκλέχτηκαν επίσης ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
- Ζαχαρίας Καλογεράκης Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδας
Ψήφισαν 19 μέλη παρόντες (Έλαβε 16 ψήφους, Λευκά 3)

-Δημήτρης Κουνενάκης Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Ψήφισαν 19 μέλη παρόντες (Έλαβε 16 ψήφους, Λευκά 3)

Επίσης μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Κρήτης Νίκου Σχοιναράκη Δημάρχου Γόρτυνας, συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 6-10-11 τα 3 εκλεγμένα μέλη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ./2011 και ομόφωνα εξέλεξαν:

Πρόεδρο Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Κρήτης: Νίκο Σχοιναράκη Δήμαρχο Γόρτυνας
Αντιπρόεδρο: Χρυσάνθη (Χρύσα) Χαριτάκη –Μακράκη Δημ. Συμβ. Χανίων
Μέλος: Νικόλαο Κουρουπάκη Δημ. Συμβ. Σητείας.

Ευχαριστίες Κουράκη

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης σε δήλωση του ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη τους και την εκλογή του ως Πρώτου Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης και τόνισε:
"Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για την αναβάθμιση των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παράλληλα δε, θα αναδείξουμε τον προοδευτικό Πρωταγωνιστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης για τις κοινωνικές πολιτικές εξελίξεις".