Επιβεβαιώνει, με έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η Τράπεζα της Ελλάδος ότι τον περασμένο Αύγουστο παρέσχε έκτακτη χρηματοδότηση σε τράπεζες για να αντισταθμιστούν παράγοντες που μείωσαν τη ρευστότητά τους όπως η απόσυρση καταθέσεων του Δημοσίου. Η παροχή ρευστότητας, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών- δεν έγινε με δημόσιο χρήμα, αλλά με εγγυήσεις.

Στο έγγραφο της ΤτΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει πως δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τους αποδέκτες, το ύψος και τους όρους χρηματοδότησης επικαλούμενη τις διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο υπουργείο Οικονομικών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικαλούμενος «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ΤτΕ ενεργοποίησε για πρώτη φορά τον λεγόμενο έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA) για να παράσχει ρευστότητα (στην ουσία με εκτύπωση χρήματος) πολλών δισ. ευρώ σε μεγάλες εγχώριες τράπεζες».

Η απάντηση διαβιβάστηκε από την ΤτΕ με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2011. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, «για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, κατ' αρχήν, ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, η χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης προς ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα διενεργείται κατά κανόνα από τις επί μέρους Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος».

Η χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης, σημείωσε η ΤτΕ, «πραγματοποιείται για να αντιμετωπισθούν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Τέτοιου είδους στήριξη παρέχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος σε φερέγγυα πιστωτικά ιδρύματα, έναντι ενεχύρου, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι «από την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Τον Αύγουστο η ΤτΕ παρείχε επίσης έκτακτη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή παρασχέθηκε για να αντισταθμιστούν οι παράγοντες που μειώνουν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος στις παρούσες συνθήκες δυσλειτουργίας των αγορών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόσυρσης καταθέσεων του Δημοσίου. Η ΤτΕ είναι έτοιμη να παράσχει και περαιτέρω ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, αν αυτό χρειαστεί».

Στην ερώτηση του ο κ. Λαφαζάνης, ζητούσε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί «αν και γιατί η ΤτΕ ενεργοποίησε τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA)» και ακόμη «ποιες συγκεκριμένα τράπεζες επωφελήθηκαν, με ποια συγκεκριμένα ποσά και με ποιους ακριβώς όρους». Στην απάντηση της, η ΤτΕ δεν δίνει στοιχεία των τραπεζών, επικαλούμενη τις διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου.

Κατά την ΤτΕ «η παροχή ρευστότητας, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του σχετικού νόμου, και ιδίως η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, συνετέλεσε αποφασιστικά στην αποτροπή της επιδείνωσης της ύφεσης στην ελληνική οικονομία».

Χωρίς τα μέτρα στήριξης, υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα, «οι τράπεζες θα αναγκάζονταν να επισπεύδουν την είσπραξη απαιτήσεων, να περικόπτουν την ανακύκλωση δανείων, να περιορίζουν τις ρυθμίσεις δανειακών συμβάσεων που διευκολύνουν την αποπληρωμή και να απορρίπτουν αιτήσεις δανειοδότησης φερέγγυων πελατών. Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας απέτρεψαν τον κίνδυνο διαμόρφωσης συνθηκών απόλυτης πιστωτικής ασφυξίας».

Όπως μάλιστα ενημερώνει η ΤτΕ, «το μεγαλύτερο μέρος της παροχής ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα αφορά εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των οποίων εισπράττει προμήθεια. Επίσης προμήθεια εισπράττεται και με την αγορά ειδικών τίτλων του Δημοσίου».

Στο ερώτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το εάν θα συνεχιστεί η «στήριξη ιδιωτικών τραπεζών με δημόσιο χρήμα», ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος απάντησε ότι οι ελληνικές τράπεζες «παρά το συνετό και συντηρητικό προφίλ τους αντιμετώπισαν με υστέρηση προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης», λέγοντας πως για το λόγο αυτό η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κομισιόν υλοποιεί από τις αρχές του 2009 προγράμματα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της οικονομίας.

Η στήριξη των τραπεζών «δεν γίνεται με δημόσιο χρήμα, αλλά με παροχή ενισχύσεων» τόνισε ο Ευ.Βενιζέλος, λέγοντας πως «η μορφή των ενισχύσεων αυτών και στους τρεις πυλώνες (προνομιούχες μετοχές από τον πρώτο πυλώνα κεφαλαιακής ενίσχυσης) και (εγγυήσεις και ομόλογα από τον 2ο και 3ο πυλώνα υπό την μορφή εγγυήσεων), όπως προβλέπονται στο νόμο, δεν απαιτούν την εκταμίευση σε μετρητά από τη ελληνικό Δημόσιο».

«Το κράτος όπως αναφέρει το in.gr, τις ενισχύσεις αυτές τις διέθεσε για την αύξηση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ταμειακή θέση του» σημείωσε ο υπουργός.