Το 4ο Διεθνές Συνέδριο ’Οliveculture, Biotechnology and Quality of Olive Tree Products’ (OLIVEBIOTEQ 2011) θα πραγματοποιηθεί από 31/10 έως 4/11/2011 στα Χανιά, και οργανώνεται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) και άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 Στα πλαίσια του συνεδρίου οργανώνονται workshops για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά και την διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων.

Το συνέδριο θα αναφέρεται στα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα γενετικού υλικού και καλλιεργητικών τεχνικών και βιοτεχνολογίας της ελιάς, καθώς και τεχνολογίας, ποιότητας, βιολογικής και θρεπτικής αξίας και εμπορίας της βρώσιμης ελιάς και του ελαιολάδου.

Στόχος του είναι να προωθήσει τη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ επιστημόνων, τεχνικών και φοιτητών αλλά και επαγγελματιών, εξαγωγέων και παραγόντων διαμόρφωσης πολιτικής στα θέματα ελαιοκομίας, ποιότητας και προώθησης του ελαιολάδου για ένα ανανεωμένο, αειφόρο και οικονομικά βιώσιμο ελαιοκομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διεξαγωγή του 4ου διεθνούς συνεδρίου στην Ελλάδα, αποτελεί κορυφαίο γεγονός για τον τομέα της ελαιοκομίας και δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρης ενημέρωσης των επιστημόνων (γεωπόνους του ΥΠΑΑΤ καθώς και άλλων υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα) και επαγγελματιών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σημασία του ελαιοκομικού τομέα για την εθνική οικονομία είναι γνωστή σε όλους.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ο πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου κ. J.L. Barjol και ο κ. R. Van der Stappen από την DG AGRI C2 της Ε.Ε. (υπεύθυνος για την ΚΑΠ για ελιά και ελαιόλαδο) και πάνω από 250 επιστήμονες από 30 ελαιοπαραγωγικές χώρες.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.nagref-cha.gr/olivebioteq/index.htm.