Ενεκρίθη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό των 2 Ειδικών Σχολείων και 11 Τμημάτων Ένταξης Α’ βάθμιας και B’ βάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» η πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Αγίου Νικολάου» συνολικού προϋπολογισμού 252.049,80 ευρώ. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έχει οριστεί στους 12 μήνες.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού για 2 Ειδικά Σχολεία και 11 Τμήματα Ένταξης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στο Δήμο Αγίου Νικολάου και αφορά υπολογιστές μηχανές γραφείου – συσκευές ήχου και εικόνας, διαδραστικούς πίνακες, έπιπλα, εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, εξοπλισμό εργαστηρίων, ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, λοιπό εξοπλισμό, μουσικά όργανα καθώς και παιδαγωγικό υλικό.

Η συγκεκριμένη δράση είναι σπουδαίας σημασίας, γιατί στην παρούσα φάση θα εξοπλιστούν τα Ειδικά Σχολεία και τμήματα ένταξης των σχολείων που προαναφέραμε με παιδαγωγικό υλικό ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης ο εξοπλισμός αυτός δεν έχει ως στόχο να καλύψει μόνο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αλλά και να βοηθήσει τόσο φυσικά όσο και πνευματικά τα παιδιά να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν σωστά την προσωπικότητά τους».