Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και οι εκπτώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας που πωλείται στη χώρα μας, έχουν ως εξής:

MAZDA2, MAZDA3, MAZDA6
0% προκαταβολή, ετήσιο επιτόκιο 7,5% και 84 μηνιαίες δόσεις
 
MAZDA5, MX-5, CX-7, BT-50
0% προκαταβολή, ετήσιο επιτόκιο 8% και 84 μηνιαίες δόσεις
 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
 
MAZDA2
1.3L 3HB Comfort Plus 1.800
1.3L 5HB Comfort Plus 900
1.3L Touring 1.000
1.3L Touring Alloy 900
1.3L Exclusive 1.000
1.5L Touring Alloy SAP & Exclusive 1.700
 
MAZDA2 F/L
1.3L Touring 2.018
1.3L Touring Alloy 1.486
 
MAZDA3
1.6L Touring 5HB 1.400
1.6L Touring Plus 5HB 1.000
1.6L Touring Clima 5HB 1.000
2.0L Exclusive 5HB 3.000
2.3L MPS 5HB 4.500
1.6L Touring 4SDN 1.300
1.6L Touring Plus 4SDN 1.100
1.6L Touring Clima 4SDN 1.150
 
MAZDA5
1.8L Smart 1.500
 
MAZDA6 F/L
1.8L Touring 1.508
1.8L Touring Clima 1.842
1.8L Grand Touring 1.748
 
MAZDA6
1.8L Touring Clima 4.640
 
MAZDA MX-5
1.8L Roadster Base 1.350
1.8L Roadster Mid 1.000
1.8L Roadster High 1.000
1.8L 20th Anniversary 1.500
 
MAZDA CX-7
2.2L DE Comfort 1.500
2.2L DE Touring 1.500
2.3L GE Grand Touring 3.000
 
MAZDA BT-50
Regular Cab 4x4 2.000
Rap Cab Mid 4x2 2.000
4x4 Rap Mid 2.500
4x4 Rap High 3.000
Double Cab 4.000