Στη λειτουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκπληρώνει όλες τις απαιτούμενες θεσμικές πράξεις για διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης εμπορευμάτων με ένα κλικ» προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Όπως εκτιμούν παράγοντες του υπουργείου, μέσα στο 2012 θα ξεκινήσει η λειτουργία του «single window», η ψηφιακή έκδοση των υπηρεσιών «μίας στάσης» για τους εξαγωγείς, δεδομένου ότι τότε θα ολοκληρωθεί και το λεγόμενο «ηλεκτρονικό τελωνείο».

Η σημασία του έργου είναι μεγάλη, ειδικά για τις τελωνειακές διαδικασίες, την παρουσίαση ή δήλωση των εμπορευματικών αγαθών στο τελωνείο.

Ήδη με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ι. Δριμούση και με τη συνεργασία και του υπουργείου Εξωτερικών έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας στάσης για την άρση των εμποδίων, μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση της διαδικασίας των εξαγωγών -Single Window».