Κατατέθηκαν την Δευτέρα, όπως προβλεπόταν από την προκήρυξη, οι προσφορές - τεχνική και οικονομική- για το νέο τεχνολογικό πάροχο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι προσφορές κατατέθηκαν από τις εταιρείες: Ιντραλότ ΑΕ Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών και της Ένωση Εταιρειών GTECH Corporation - GTECH Global Services Corporation Limited.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει περιθώριο οκτώ εβδομάδων για να καταλήξει σε απόφαση, αφού διαδοχικά εξετάσει την τεχνική και οικονομική προσφορά.

Oι προσφορές θα αποσφραγιστούν σήμερα παρουσία στελεχών και των δύο εταιρειών.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων (system administration), διαχείριση εφαρμογών (application administration) και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μελλοντικά.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως το ύψος του οποίου ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής διαγωνισμός - ο οποίος προέβλεπε δυο φάσεις, τη φάση της προεπιλογής και της τελικής διαγωνιστικής διαδικασίας - προκηρύχθηκε στις 30 Ιουλίου 2010.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων, στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών, ενώ στις 4 Απριλίου 2011 ανακοινώθηκε η προεπιλογή των δυο (σ.σ. αυτών που σήμερα κατέθεσαν τις προσφορές τους).

Στις 28 Ιουλίου 2011 το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε το τελικό κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού για το νέο πάροχο τεχνολογίας (RFP), καθώς, επίσης, και τα σχέδια συμβάσεων που θα υπογραφούν και τα οποία παραδόθηκαν στις δυο εταιρείες, προκειμένου να συντάξουν και καταθέσουν τις προσφορές τους.

Η GTech ανήκει στην Ιταλική Lottomatica και το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφάνισε τζίρο 381 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot ανήκει στον κ. Σ.Κόκκαλη και το πρώτο εξάμηνο του 2011 εμφάνισε κύκλο εργασιών 586 εκατ. ευρώ.

Ανάλογος διαγωνισμός όπως αναφέρει το in.gr, είχε προκηρυχθεί το 2006 αλλά κηρύχθηκε άγονος. Τότε ο ΟΠΑΠ επέλεξε να συνεργαστεί με την Intralot επεκτείνοντας τις συμβάσεις που διαρκούν έως σήμερα.