Βασική ενίσχυση η οποία θα καταβάλλεται σε όλους τους γεωργούς που έχουν επιλέξιμες εκτάσεις σύμφωνα με το περιφερειακό μοντέλο, και όχι το ιστορικό που έχουμε σήμερα, περιλαμβάνουν τα σχέδια προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2013, τα οποία θα ανακοινωθούν επισήμως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως τα αγροτικά «δικαιώματα» ξεκινούν από μηδενική βάση, δηλαδή από την αρχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ θα περιφερειοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φακέλου της βασικής ενίσχυσης, ενώ πλήρη περιφερειοποίηση θα έχουμε από το 2019.

Επίσης προβλέπεται "εσωτερική" αναδιανομή των ενισχύσεων έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως θα υπάρξει μείωση των ενισχύσεων για την Ελλάδα στο χρονικό διάστημα 2014-2019 κατα σχεδόν 10%, καθώς στην Ελλάδα ο μέσος όρος ενίσχυσης ανα εκτάριο φτάνει στα 342 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη των 27 είναι 271 ευρώ.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης και προαιρετικές ειδικές ενισχύσεις όπως για το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ και η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα σχέδια προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται οι εξής κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων:

• Πράσινη ενίσχυση – πρασίνισμα της ΚΑΠ: υποχρεωτική πράσινη ενίσχυση η οποία θα καταβάλλεται υποχρεωτικά στους γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

• Προαιρετικές στρεμματικές ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα.

• Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για τους νέους αγρότες.

• Ενίσχυση για τους μικρούς αγρότες από 500 έως 1.000 ευρώ.

• Συνδεδεμένες ενισχύσεις: στην νέα ΚΑΠ θα υπάρχουν ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης που θα συνδέονται με συγκεκριμένα είδη παραγωγής, για τα οποία θα μπορεί να δοθεί έως 5% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το 5% θα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ διατηρείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Η «Κοινή Αγροτική Πολιτική: Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Διαμόρφωση ελληνικών θέσεων» ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε τη Δευτέρα (11/10), την οποία συγκάλεσε η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους των αγροτικών ενώσεων και κομμάτων. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, από τον Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε εδώ το κείμενο του ΥΠΑΑΤ για τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική

(με πληροφορίες απο paseges.gr)