Δεν θα ξεπερνά τις 5.000 ευρώ το παράβολο για τις νέες άδειες ταξί ενώ πρόνοια για φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα υπάρξει για όσους απέκτησαν τα τελευταία χρόνια άδεια ταξί που θα είναι και οι πλέον αδικημένοι του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με τις βελτιώσεις που έγιναν στο σχέδιο νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς ταξί και παρουσιάστηκαν την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο, προβλέπεται επίσης η χορήγησης νέας άδειας στα τέκνα των ιδιοκτητών ταξί και εξαμηνιαία μεταβατική περίοδος ελέγχου των νέων αδειών. Με υπουργική απόφαση θα εφαρμοστούν οι μειώσεις στα κόμιστρα των ταξί που προβλέπεται να φτάσουν το 20%.

Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση η κυβέρνηση είναι σε συνεννόηση με την Τρόικα ώστε μόνο για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, να τεθεί ως όρος ότι θα εκδοθούν άδειες οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 30% των υφιστάμενων αδειών, δηλαδή περίπου 10.000 νέες άδειες πανελλαδικά.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, θα δοθεί προτεραιότητα στους μακροχρόνιους άνεργους των οποίων έχει διακοπεί η χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ. Στις αλλαγές που φέρνει το σχέδιο περιλαμβάνεται το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να αποκτούν μία άδεια, ενώ για τις εταιρείες προβλέπεται η χορήγηση ως 10 αδειών. Για να μη δημιουργηθεί καρτέλ, όπως ανέφερε ο κ. Ραγκούσης, οι εταιρείες που θα επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες από 10 άδειες θα πρέπει να πάρουν έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Για όσους αυτοκινητιστές απέκτησαν ταξί τα τελευταία χρόνια (ενδεχομένως την τελευταία 10ετία) θα υπάρξουν ρυθμίσεις όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, φορολογική απόσβεση, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να αντισταθμιστεί το υψηλό κόστος που κατέβαλαν για την απόκτηση της άδειας. Το φορολογικό καθεστώς θα ρυθμιστεί στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το Νοέμβριο.

Το σχέδιο ανοίγει παράλληλα την αγορά της Ειδικής Μίσθωσης με οχήματα έως 9 θέσεων και κράτηση μέσω τηλεφώνου ή internet χωρίς περιορισμό έδρας οχήματος. Στην κατηγορία των Ειδικής Μίσθωσης Οχημάτων προβλέπεται και η λειτουργία Μοτοσυκλετών Δημοσίας Χρήσης.

Οι αλλαγές στο νόμο για τα φορτηγά

Για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης το υπουργείο Υποδομών προχωρεί στην απελευθέρωση του κλάδου από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και όχι τον Ιούλιο του 2013, όπως προέβλεπε ο προγενέστερος νόμος Ρέππα. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα εκχώρησης και στους ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας μιας άδειας για τα παιδιά τους εφόσον το επιθυμούν.

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές με την ίδια άδεια.

Οι νέες διατάξεις διαχωρίζουν τα φορτηγά σε Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) ειδικού φόρτου και Φ.Δ.Χ. κοινού φόρτου. Στα ειδικού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που φέρουν ειδικό αμάξωμα μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο, κατάλληλα για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου (βυτιοφόρα, αυτοκίνητα μεταφοράς αυτοκινήτων, ζώων, κρεάτων, εμπορευματοκιβωτίων, αποβλήτων κ.α).

Στα κοινού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή πραγμάτων ή γενικά αγαθών τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχημα για τη μεταφορά τους. Η μετατροπή της κατηγορίας Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων, από μια κατηγορία σε άλλη είναι ελεύθερη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και οι μεταφορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr, εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθμευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής και επικοινωνιών και άλλων.