Ενεργή είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης  η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS  για τα 3 φθηνότερα σημεία αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά περιοχή.

Η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή SMS στο 54151  με την περιοχή ενδιαφέροντος ( π.χ. 54151 Μοίρες) οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό ,με την τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων ,καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος..

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.