Την ανάσχεση της ανεργίας κατά 4% ή ακόμη και 5% εκτιμά ο ΟΑΕΔ πως πετυχαίνουν τα 47 προγράμματα που «τρέχουν» από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα κι έχουν ωφελήσει περίπου 808.000 άτομα, που είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε δράσεις διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ.

Μόνο από το «μεγάλο» πρόγραμμα διατήρησης των θέσεων εργασίας, μέσα από την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογίζεται πως διασώθηκαν περισσότερες από 302 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

 Να σημειωθεί δε, ότι, ο Οργανισμός, υλοποιεί και μέτρα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων - επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας – στα οποία εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2,8 δισ. ευρώ. Κάποια από τα μέτρα αυτά, αναμένεται να μπουν στο στόχαστρο της κυβέρνησης, καθώς υπάρχει δέσμευση για μείωση των κοινωνικών δαπανών.

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ σημειώνει πως το επόμενα διάστημα, σταδιακά θα ενεργοποιηθούν 5 νέα προγράμματα προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ, με τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν επιπλέον 31.000 άνεργοι.

Βάσει των επίσημων στοιχείων, μέχρι σήμερα τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:

-Τη διατήρηση 302.198 θέσεων εργασίας, μέσω ενός μεγάλου αντίστοιχου προγράμματος.

-Την ένταξη 74.068 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, μέσω 24 επιμέρους προγραμμάτων.

-Τη διατήρηση 8.295 θέσεων εργασίας καθώς και τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 53.979 θέσεις εργασίας, το έτος 2010, μέσω 4 προγραμμάτων.

-Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα περιόδου 2011 με ένα νέο πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 25.436
εργαζόμενοι.

-Την επαγγελματική εκπαίδευση 330.882 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων του Λ.Α.Ε.Κ και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, μέσω 14 σχετικών προγραμμάτων.

-Τη φοίτηση - στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων - 13.195 σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), μέσω των 3 σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), σε σύνολο 834 εκατ. ευρώ που έχουν διοχετευθεί στον Οργανισμό για προγράμματα απασχόλησης ανέργων, έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 724 εκατ. ευρώ ( ενεργοποίηση εκχώρησης κατά 87%), για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 521 εκατ. ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες περίπου 303 εκατ. (72% επί των νομικών δεσμεύσεων, 42% επί των προκηρύξεων, 36% επί των εκχωρημένων).

Τα 5 νέα προγράμματα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και με σημαντική καθυστέρηση, εντός του επόμενου διαστήματος θα ξεκινήσει η υλοποίηση 5 προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 289.000.000 ευρώ που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης για σχεδόν 31.000 ανέργους. Αναλυτικότερα:

Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ.

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ.

Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα ως 35 ετών, προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ.

(capital.gr)