Σε 20,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα συνολικά έσοδα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου διαμορφώθηκαν σε 52,2 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 72,7 δισ. ευρώ περίπου. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 20,4 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαμορφώθηκαν σε 3,5 δισ. ευρώ, ενώ τα έξοδά τους ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ. Στους ΟΤΑ τα έσοδα ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ και τα έξοδα σε 3,6 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία είχαν έσοδα 32 δισ. ευρώ περίπου, ενώ τα έξοδά τους διαμορφώθηκαν σε 32,3 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των 894 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία για τον Ιούλιο απέστειλαν οι 827.

Σε 6,51 δισ. ευρώ ανήλθαν στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. τα υπουργεία είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 938 εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε 963 εκατ. ευρώ, τα νοσοκομεία είχαν υποχρεώσεις ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία όφειλαν 2,64 δισ. ευρώ, ενώ 234 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

in.gr