Η επιδεινούμενη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσει τροχοπέδη στην κερδοφορία και την ικανότητα του οργανισμού να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, είπε η S&P σε ανακοίνωσή της.

«Μειώνουμε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγησή μας σε 'Β', κυρίως γιατί θεωρούμε ότι αυξάνεται το ρίσκο χώρας της Ελλάδας και ότι ο ΟΤΕ δεν διαθέτει τώρα επαρκή ρευστότητα, σύμφωνα με τα κριτήριά μας», είπε ο οίκος.

Η «αρνητική προοπτική» της αξιολόγησης σημαίνει ότι η S&P θα μπορούσε να προχωρήσει και σε νέα υποβάθμιση εντός 6 και 12 μηνών, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον επαρκής στήριξη προς τον ΟΤΕ από την Deutsche Telekom ή εξασθενήσει περισσότερο η ρευστότητα του οργανισμού.