Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Σεπτέμβριο του 2011, ο αριθμός των ανέργων στην Κρήτη ανέρχεται συνολικά σε 27.266 άτομα, νούμερο που μεταφράζεται ποσοστιαία σε 3,92%.

Από αυτούς οι 8.736 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών και οι 18.530 για χρονικό διάστημα κάτω των 12 μηνών. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, πάντως, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 213 άτομα, καθώς τον Αύγουστο ήταν 27.479.

Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, στην Κρήτη ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 10.688, εκ των οποίων οι 8.322 εντάσσονται στην κατηγορία των κοινών ανέργων (περιλαμβάνονται όσοι προέρχονται απ’ όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας), 538 είναι οι οικοδόμοι, 741 οι εποχικοί τουρισμού, 444 οι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 634 οι εκπαιδευτικοί και 9 οι λοιποί άνεργοι.

Στην κατηγορία των εποχικών τουρισμού, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων σε επίπεδο χώρας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Κρήτης με 741 άτομα, ήδη έχουν κατατεθεί περίπου 1800 αιτήσεις για επιδότηση που θα τεθούν σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Να σημειωθεί ότι ο κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος του real estate που κατά τα προηγούμενα έτη έδωσαν οικονομική ώθηση στην τοπική οικονομία, φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης και "παράγουν" ένα αρκετό μεγάλο αριθμό ανέργων που ζητούν εργασία σε άλλους τομείς.

Η κατάσταση πανελλαδικά

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργωνγια τον μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε σε 693.329 άτομα. Από αυτά 262.527 (37,86%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 430.802 (62,14%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,00% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,49%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και οι 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%).

Από 30-54 οι περισσότεροι άνεργοι

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 434.230 άτομα, (ποσοστό 62,63%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 195.711 άτομα, (ποσοστό 28,23%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 63.388 άτομα (ποσοστό  9,14)%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 313.940 άτομα, (ποσοστό 45,28%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 239.928 άτομα, (ποσοστό 34,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 131.159 άτομα, (ποσοστό 18,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.302 άτομα, (ποσοστό 1,20%).

Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 647.715 άτομα, (ποσοστό 93,42%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 37.077 άτομα, (ποσοστό 5,35%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 8.537 άτομα, (ποσοστό 1,23%).

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Αύγουστο  ανέρχεται σε 212.297 άτομα. Από αυτά 177.990 (ποσοστό 83,84%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 12.133 (ποσοστό 5,72%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 11.438 (ποσοστό 5,39%) είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, 6.724 (ποσοστό 3,17%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 3.079 (ποσοστό 1,45%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων και 933 (ποσοστό 0,44%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  186.354 άτομα.

Αναγγελίες προσλήψεων

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 50.443, μειωμένες κατά –38,31% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (81.773) και μειωμένες κατά –4,21% σχετικά με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).

Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 17.398, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –6.590 άτομα.

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

 

 

 

 [1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.