Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να συμμετάσχουν στις εκλογές, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου και ανακοινώνει ότι:

1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2011, ημέρες Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και ώρες από 08.00 έως 17.30 στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου οδός Κορωναίου αρ. 9 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο.

2. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 2/12/2010 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) μέχρι και του έτους 2010. Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει την 24/10/2011.

3. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου), τα οποία πρέπει να υποδείξουν / ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης που η Εκλογική Επιτροπή θα τους αποστείλει , τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους: Διαχειριστή ή Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21/11/2011 και το αργότερο μέχρι 26/11/2011

Ειδικότερα η Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι:

• Ατομικές επιχειρήσεις: Στις ατομικές επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία του επιχειρηματία και δεν χρειάζεται υπόδειξη.

• Στις ΟΕ & ΕΕ , που έχουν έως και δύο ομόρρυθμους εταίρους, θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία των δυο ομορρύθμων εταίρων και δεν χρειάζεται υπόδειξη , όταν έχουν τρείς και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιριών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι .(Προσοχή : Δεν μπορούν να επιλεγούν Ετερόρρυθμοι εταίροι)

• Στις ΕΠΕ που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και ένα εταίρο θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα και δεν χρειάζεται υπόδειξη, όταν έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία μέχρι δυο εξ αυτών (δηλαδή είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος).
Προσοχή: δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι.

• Στις ΑΕ, μπορούν να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι , που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του Διευθυντή ή του Αναπληρωτή του.

• Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας ), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.

• Στους ΣυνΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

• Κοινωνίες: Επιλογή 2 εκπροσώπων εκτός ανηλίκων.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας

Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, να υποβάλλουν μέχρι τις 3/11/2011, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 18.00, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (Κορωναίου 9) αίτηση υποψηφιότητας, απόδειξη καταβολής 50€ στο Επιμελητήριο και Υπεύθυνη Δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα) .

Σχετικά με την υποβολή ενστάσεων επί του καταλόγου των υποψηφίων, με την εκδίκαση τους, καθώς και με την ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών καταλόγων, θα προηγηθούν σχετικές ανακοινώσεις της Εκλογικής Επιτροπής.

Προσοχή:

Στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :

α. εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει 24/10/2011
β. Υποβολή εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει στις 26/11/2011.
γ. Υποβολή Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 3/11/2011.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναμένεται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα Τμήματα καθώς και για τον αριθμό των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (σχετ. έγγραφο ΕΒΕΗ αρ. πρωτοκ. 789/16-5-2011