Δύο σχηματισμοί της τουρκικής Αεροπορίας αποτελούμενοι από 14 μαχητικά και ένα CN-235 σε ανεξάρτητη περίπτωση πραγματοποίησαν σήμερα 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).

Η όλη δραστηριότητα εξελίχθηκε στο βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.