Ο Δήμος Χανίων καλεί όλους τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, «όλων των ειδών οφειλές εκτός από πρόστιμα αυθαιρέτων» οι οποίες βαρύνονται και με προσαυξήσεις, και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία μέχρι σήμερα ρύθμιση, να προσέλθουν μέχρι τις 3/12/2011, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάσει το Νόμο 3979/2011 και την 687/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

 Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση προβλέπει έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 70% σε περίπτωση που υπαχθούν στην ρύθμιση.

Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση:

Α) Εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ταυτόχρονη μείωση των προσαυξήσεων σε ποσοστό 70%

Β) Προκαταβολή του 30% της οφειλής (κεφαλαίου και προσαυξήσεων) και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις (20 δόσεις το ανώτερο και όχι μικρότερες των 200 Ευρώ κάθε μια.)

Στην δεύτερη περίπτωση μειώνεται κατά 70% το υπόλοιπο των προσαυξήσεων που μένουν έπειτα από την προκαταβολή του 30% που καταβάλλεται για την υπαγωγή στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Επίσης ανακοινώνει προς τους οφειλέτες της εισφοράς λόγω τροποποίησης σχεδίου πόλης ότι, οι δόσεις τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με το αποδεικτό επίδοσης που έχουν παραλάβει (αναφέρεται ο αριθμός των δόσεων ημερομηνία λήξης κάθε δόσης «κατά κανόνα είναι εξαμηνιαίες και λήγουν την 30/6 και 31/12 κάθε έτους, και αρχίζουν από το τέλος του εξαμήνου του έτους παραλαβής της πράξης επιβολής εισφοράς») επιβαρύνονται με προσαυξήσεις από την ημερομηνία λήξης της δόσης.

Π.χ. Όταν οι δόσεις είναι εξαμηνιαίες:

1) Παραλαβή πράξης επιβολής εισφοράς 25/8/2005 Λήξη πρώτης εξαμηνίας δόσης 31/12/2005 και έπονται οι υπόλοιπες στο τέλος κάθε εξαμήνου.

2) Παραλαβή πράξης επιβολής εισφοράς 23/3/2003 Λήξη πρώτης εξαμηνίας δόσης 30/6/2003 και έπονται οι υπόλοιπες στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Χανίων, (Κυδωνίας 29)  τηλ.: 28213-41756