Νέα Σύμβαση (MEDICRIME), για την καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας παραποιημένων, παραχαραγμένων και ψευδεπίγραφων φαρμάκων, προωθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Κύπρος, μαζί με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Φιλανδία και την Ελβετία, θα είναι από τις πρώτες χώρες-μέλη του Οργανισμού που θα υπογράψουν τη νέα Σύμβαση, στις 26-28 Οκτωβρίου στη Μόσχα, όπου και θα λάβει χώρα Συνέδριο, με αντικείμενο την υιοθέτηση πανευρωπαϊκών δράσεων, για την καταπολέμηση της εμπορίας παραποιημένων και ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσίας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την εποπτεία της υγείας και της κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Με την υιοθέτηση της νέας αυτής Σύμβασης (MEDICRIME), που θ' αποτελεί την πρώτη διεθνή νομική πράξη στο τομέα της εμπορίας παραποιημένων, παραχαραγμένων και ψευδεπίγραφων φαρμάκων, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καλούνται να ποινικοποιήσουν:

- Την παραγωγή πλαστών ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, την καταβολή προμήθειας για την διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, το αδίκημα της πλαστογράφησης των σχετικών εγγράφων και την παροχή βοήθειας στον τομέα της εμπορίας τους.