Δικαστικό … πόλεμο στην Ελλάδα θα μπορούσαν να κηρύξουν αρκετά hedge fund (κεφάλαια αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου) που κατέχουν ελληνικά ομόλογα λήξης 2012-2013, ενώ σχεδιάζουν να αγοράσουν και νέα βραχείας ωρίμανσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου τα hedge fund σχεδιάζουν να αρνηθούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, απαιτώντας την πλήρη αποπληρωμή των όσων τους οφείλει η ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, θεωρούν ότι με την απομείωση του ελληνικού χρέους προς τις τράπεζες η Αθήνα θα είναι σε θέση να καλύψει τις οφειλές που προκύπτουν από ομόλογα που θα λήγουν τον Μάρτιο του 2012, τα οποία και σκοπεύουν να αγοράσουν. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούν ότι μπορούν να αποκομίσουν κέρδη 60% έως 100%.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για καλά οργανωμένο σχέδιο που ξεκίνησε ήδη από τον Απρίλιο του 2010 όταν εξελίχθηκε μια μεγάλη αναδιανομή ομολόγων του ελληνικού χρέους. Το γεγονός αυτό ήταν που ώθησε τα spreads στα ύψη: θεσμικοί επενδυτές και hedge funds εκμεταλλεύτηκαν τη διαφαινόμενη πτώχευση της χώρας για να αγοράσουν στη δευτερογενή αγορά μεγάλες ποσότητες τίτλων. Ήταν μάλιστα τέτοια η προσφορά από τους αρχικούς κατόχους τους, ώστε οι διεθνείς κερδοσκόποι αγόρασαν … κοψοχρονιά.

Στη διεθνή ορολογία τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που εκμεταλλεύονται υπερχρεωμένες χώρες αποκαλούνται Vulture Funds, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια – γύπες. Αφού αγοράζουν κρατικούς τίτλους όσο πιο φθηνά γίνεται κατόπιν απαιτούν την αποζημίωσή τους από τον εκδότη αυτών των τίτλων, όταν αυτός θα έχει χρεοκοπήσει.

Την απαίτησή τους τη στοιχειοθετούν με δυο τρόπους:

α. Προσφεύγοντας στα δικαστήρια των ανεπτυγμένων χωρών για να εκδώσουν αποφάσεις σε βάρος της χώρας – οφειλέτη.

β. Εκβιάζοντας τη χώρα που βρίσκεται υπό καθεστώς πτώχευσης, μην επιτρέποντας την αναπροσαρμογή ή την αναδιάρθρωση του χρέους της. Στην περίπτωση της Αργεντινής τα Vulture Funds κατόρθωσαν λίγους μήνες πριν από την επίσημη πτώχευση της χώρας να αγοράσουν αρκετούς τίτλους χρέους μόλις στο 20% της ονομαστικής τους αξίας. Με την κήρυξη της επίσημης χρεοκοπίας και την εγκατάσταση του ΔΝΤ το 2002, οι κερδοσκόποι απαίτησαν με δικαστικές αγωγές εναντίον της Αργεντινής να αποζημιωθούν στο ακέραιο της ονομαστικής αξίας των τίτλων που είχαν στα χέρια τους.