Την επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε όσους πολίτες δεν ζητούν απόδειξη κατά τις αγορές τους, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου για το Εθνικό Φορολογικό Σϋστημα, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα και θα ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζουν στο υπουργείο, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους καταναλωτές εντοπίζονται από τα συνεργεία του ΣΔΟΕ να μην έχουν μαζί τους απόδειξη για τις αγορές που πραγματοποίησαν.

Τα μέλη του συνεργείου ελέγχου θα συντάσσουν διαπιστωτική πράξη για πρόστιμο και το αντίτυπο της θα δίνεται στον καταναλωτή. Αυτός θα έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει εντός 10ημέρου με έκπτωση 50%.

Στα σχέδια του υπουργείου περιλαμβάνεται η απευθείας είσπραξη του ΦΠΑ μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Έτσι, σε κάθε εμπορική συναλλαγή με κάρτες ο ΦΠΑ θα παρακρατείται από την τράπεζα και θα αποδίδεται απ' αυτήν αυτομάτως στο κράτος.

Δηλαδή, όταν ένας καταναλωτής πληρώνει με κάρτα το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ, ο φόρος δεν θα αποδίδεται στην εταιρεία από την τράπεζα, αλλά θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, ενδεχομένως να υπάρξουν κίνητρα, όπως η έκπτωση φόρου.

Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το ύψος της έκπτωσης, εκτιμάται ότι θα είναι περί το 3%.

Αντίστοιχο κίνητρο εξετάζεται και για να ενθαρρυνθεί η χρήση της φοροκάρτας.

Αυτό που μένει ακόμα να διευκρινισθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, είναι αν η δαπάνη θα αφαιρείται από τον φόρο που πληρώνεται στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ή αν θα εκπίπτει από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα.