Την υψηλότερη στάθμη θορύβου (61dB) έχει η Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, αναφορικά με το σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με μελέτη της διεπιστημονικής μελετητικής ομάδας εργασίας του BGS.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στο σχολικό περιβάλλον το επίπεδο του περιβαλλοντικού θορύβου στο εσωτερικό των σχολικών τάξεων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35 dB.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Περιβαλλοντικός θόρυβος στα σχολεία ...κίνδυνος για τα παιδιά» που διοργάνωσε ο  BGS στις 20 Οκτωβρίου, τονίστηκε ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι μία τεράστια απειλή για την υγεία μας και αυτή των παιδιών μας, όπως αποκαλύπτουν οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες.

Συγκεκριμένα, εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και προβλήματα επικοινωνίας είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα.

Η έννοια και ο χαρακτηρισμός του περιβαλλοντικού θορύβου περιλαμβάνουν το σύνολο της ηχητικής όχλησης που προέρχεται από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις δραστηριότητες αναψυχής και εστίασης, καθώς και από οικιακές δραστηριότητες.

Στο ερώτημα αν μας προστατεύει ο νόμος, η μελέτη διαπιστώνει ότι παρέχεται επαρκής προστασία τόσο από την ελληνική νομοθεσία όσο και από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς (όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα) οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Επίσης σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη στον κόσμο που έχει πάρει στα σοβαρά το ζήτημα του θορύβου, καθώς οι ΗΠΑ υστερούν τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτόν τον τομέα.

Η μελέτη ασχολήθηκε εκτενώς με το ερώτημα αν πραγματικά υπάρχουν λύσεις στο πρόβλημα του περιβαλλοντικού θορύβου.
Λύσεις στο εν λόγω πρόβλημα συνιστούν:
  1. η πολεοδομική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός που συμπεριλαμβάνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
  2. η αρχιτεκτονική οργάνωση των λειτουργιών ενός κτιρίου μέσα στον χώρο και ο κτιριακός σχεδιασμός
  3. οι τεχνικές λύσεις για ηχοπροστασία με ηχοαπορροφητικά υλικά και με ηχοπετάσματα.
Επίσης, η μελέτη έχει προχωρήσει σε προτάσεις ως προς το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ηχομονωτικές ζώνες με «πράσινους τοίχους» και φυτοκάλυψη, δημιουργώντας έτσι και ένα ευχάριστο «πράσινο περιβάλλον».

Τα συμπεράσματα της μελέτης
Ο θόρυβος έχει χαρακτηριστεί ως ο «εφιάλτης του σύγχρονου ανθρώπου» και μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που:
  • αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής
  • έχει την μεγαλύτερη επικινδυνότητα (όπως επίσης και η ατμοσφαιρική ρύπανση) από όλες τις πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος
  • αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης
  • έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση μιας πνευματικής εργασίας
  • επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική συμπεριφορά, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία, μειώνοντας τον αλτρουισμό και ενισχύοντας την τάση επιθετικότητας
  • συνεχής έκθεση στο θόρυβο έχει ολέθριες συνέπειες για τα παιδιά - παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση - αυξημένη αρτηριακή πίεση -χαμηλότερη επίδοση στα μαθήματα- δυσκολεύονται στην ανάγνωση και παραιτούνται ευκολότερα από την επίλυση προβλημάτων
  • πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι τα παιδιά της χώρας μας περνούν περίπου 14.000 ώρες της ζωής τους σε σχολικές αίθουσες με υψηλά επίπεδα θορύβου
Η ελληνική πολιτεία αλλά και η κοινωνία μας γενικότερα δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου στο παρελθόν για το πρόβλημα του περιβαλλοντικού θορύβου.


(health.in.gr)