Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του Enterprise Europe Network, πρόκειται να δημιουργήσει Μητρώο για Τοπικές Επιχειρήσεις με Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Προϊόντα. Για το λόγο αυτό, καλεί τοπικές ΜΜΕ ή/ και συμβούλους επιχειρήσεων που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες (environmental service providers) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή στο Μητρώο.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Επωνυμία επιχείρησης, Πρόσωπο για επικοινωνία, Τηλέφωνο και e mail), καθώς και μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών που ασκούν, τηλεφωνικά ή μέσω email, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου:

κ. Μαρία Πετράκη, τηλ. 2810247033, [email protected]
κ. Λένα Στεφανουδάκη, τηλ. 2810247034, [email protected]

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πάροχοι περιβαλλοντικών υπηρεσιών θα καταχωρηθούν επίσης στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του δικτύου Enterprise Europe Network, με σκοπό την προβολή τους στο εξωτερικό, την ανεύρεση πιθανών συνεργασιών και την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου GREEN συμμετέχει στο έργο GREEN: Greening business through the Enterprise Europe Network στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013), με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει δημιουργηθεί, μέσω του προγράμματος, ένα δίκτυο από τοπικά σημεία που συντονίζουν τους παρόχους περιβαλλοντικών υπηρεσιών (environmental service providers) προκειμένου να προσφέρουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες στις ΜΜΕ με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπορικών συνδέσμων κι άλλων σχετικών εμπλεκομένων φορέων.

Συντονιστής έργου είναι ο Ιταλικός φορέας Eurosportello del Veneto – Unioncamere del Veneto, ενώ συμμετέχουν ακόμα φορείς και οργανισμοί από τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GREEN θα βρείτε στο δικτυακό τόπο http://www.green-eu.net/.