Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε και το Σεπτέμβριο η απόσυρση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Μέσα σε ένα μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος από τις τράπεζες αποσύρθηκαν περίπου 5 δισ. ευρω με αποτέλεσμα το συνολικό απόθεμα τους να εμφανίζει μείωση κατά 14% σε σχέση με πέρυσι.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) υποχώρησε στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 183,2 δισ. ευρώ από 188,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την απόσυρση των καταθέσεων από τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς το σύνολο τους υποχώρησε στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 152,5 δισ. ευρω από 157,1 δισ. ευρω που ήταν στο τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα παρατηρείται απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τον Σεπτέμβριο το συνολικό χρέος των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ περιορίστηκε στα 77,8 δισ. ευρώ από 93 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο. Η απεξάρτηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι αρκετοί τίτλοι που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες ως εγγύηση για την ρευστότητα, δεν γίνονται αποδεκτοί από την ΕΚΤ.


zougla.gr