Παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν την επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2010 στους αγρότες.

Η απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου αφορά δικαιολογητικά για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.