Ολοκληρώθηκε χθες (10-11-2011), στην Αθήνα, πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης με εκπαιδευτές προσωπικό του Κέντρου Συλλογής & Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν είκοσι ένας (21) εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί που στελεχώνουν την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΟ.Ο.Α.Δ.Η.Ε), το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου, τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και τα Γραφεία Επιχειρησιακής Ανάλυσης Πληροφοριών των Γ.Α.Δ.Π. Ηπείρου και Κρήτης. Στα καθήκοντα του προσωπικού αυτού ανάγεται η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που χρήζουν ανάλυσης με εξειδικευμένες μεθόδους.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η μετάδοση πρακτικών γνώσεων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους συμμετέχοντες, ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, ώστε να υποβοηθείται η αστυνομική έρευνα κατά την προανάκριση υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Η εν λόγω εκπαίδευση είχε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό χαρακτήρα, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εξάσκηση στη χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών i2.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Κοντέλας, επέδωσε τα πτυχία στους είκοσι ένα (21) εκπαιδευόμενους.