«Ο νέος επενδυτικός νόμος θα βοηθήσει την αγορά κυρίως ενισχύοντας τις επενδύσεις. Δεν είναι ένας νόμος που αντιμετωπίζει τα προβλήματα ρευστότητας. Είναι ένας νόμος που ενισχύει τους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας».

Τα παραπάνω επεσήμανε την Παρασκευή, από τη Λάρισα, ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθηγητής Γιώργος Πετράκος, στο πλαίσιο ομιλίας του για τον νέο επενδυτικό νόμο.

Ο κ. Πετράκος ήταν ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης, που διοργάνωσε για το συγκεκριμένο θέμα, το Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας της ΕΕΔΕ και το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως της ΕΕΔΕ, που είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Καθώς ο νέος Επενδυτικός Νόμος εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου, σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ενίσχυσης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν την εφαρμογή τους.

Ο κ. Πετράκος στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρουσίασε στοιχεία αποτίμησης των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, σημειώνοντας τα πραγματικά τους οικονομικά αποτελέσματα και την επίδρασή τους στο επίπεδο ανάπτυξης, κάνοντας παράλληλα και κριτική για την περιορισμένη συμβολή και προστιθέμενη αξία που δημιούργησαν την ανάπτυξη «βιώσιμης» επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Στάθηκε δε, ιδιαίτερα στις καινοτομίες του νέου Επενδυτικού Νόμου και συνέδεσε την πρόσφατη ψήφισή του, αλλά και την υλοποίηση του, με μία εθνική προσπάθεια να στηριχτεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, που θα παράγουν νέο εισόδημα αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Δημιουργήσαμε ένα θεσμικό εργαλείο με έμφαση στις φοροαπαλλαγές, τα ευνοϊκά δάνεια και τις ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Ο νέος επενδυτικός νόμος προάγει τη διαφάνεια, δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά, προωθεί την περιφερειακή συνοχή και σέβεται το δημόσιο χρήμα. Το τρίπτυχο γενική επιχειρηματικότητα - τεχνολογική ανάπτυξη - περιφερειακή συνοχή συμπληρώνεται από την επιχειρηματικότητα νέων, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (πάνω από 50 εκ. ευρώ), πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων συνέργειας και δικτύωσης».