«Πράσινο φως» ανάβει το Πρωτοδικείο της Αθήνας για τη δημοσίευση σε εφημερίδες αλλά και ηλεκτρονικά sites διαφημίσεων που αφορούν τυχερά στοιχήματα σε αθλητικά γεγονότα από ξένες εταιρείες μέσω ίντερνετ, μέχρι τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών.

Η απόφαση αυτή που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και είναι σε πρώτο βαθμό, διευκρινίζει πάντως ότι όλα αυτά ισχύουν μέχρι την χορήγηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία σχετικών αδειών. Στη δικαιοσύνη είχαν προσφύγει πέντε πράκτορες του ΟΠΑΠ στρεφόμενοι σε βάρος των υπευθύνων της εταιρείας που εκδίδει την αθλητική εφημερίδα «Sportday» και το site «sday.gr», υπέρ της αίτησης των ιδιοκτητών πρακτορείων παρενέβη και ο ΟΠΑΠ. Βασικός τους ισχυρισμός ήταν ότι «η άσκηση από οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό - πλην του ΟΠΑΠ - επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνισταμένης στη διενέργεια εντός της ελληνικής επικράτειας στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης καθ' οιονδήποτε τρόπο, ως και η διαφήμιση τέτοιων στοιχημάτων μέσω διαδικτύου, είναι παράνομη».

Υποστήριζαν δηλαδή πώς εμφανίζονται στα συγκεκριμένα Μέσα πολλές διαφημίσεις στοιχημάτων σε αθλητικά και άλλα γεγονότα που παράνομα διοργανώνουν και παρέχουν μέσω του διαδικτύου στους έλληνες πολίτες αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό και ζητούσαν να απαγορευτεί αυτό.
Σύμφωνα με το δικαστήριο που απέρριψε την προσφυγή, ο νόμος 4002/2011 αναφέρεται σε θέματα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων και αναθέτει στο ελληνικό δημόσιο τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Internet, το οποίο την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παροχών.

Με βάσει τον ίδιο νόμο οι εταιρείες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που νόμιμα λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μέχρι τη χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών: «Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη δεν θίγει την αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου...Ρητά παρέχεται το δικαίωμα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου, νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οι οποίες κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, όπως είναι η εταιρεία της Sportday, να συνεχίζουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης...Σε κάθε όμως περίπτωση η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και πρόκειται να ασκηθεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων και δεν έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως οι πράκτορες αβάσιμα ισχυρίζονται..Άλλωστε ο ΟΠΑΠ ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων».


zougla.gr