Σε δύο φάσεις αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Σε πρώτη φάση προωθούνται οι αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που θα περάσουν σύντομα με ξεχωριστό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Με την απλοποίηση του Κώδικα έρχονται σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις των φορολογούμενων πολιτών με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Τις προτάσεις αυτές εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ώστε άμεσα να καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων που θα διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου ότι δεν ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους.

Το πρόστιµο θα καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%.

Επίσης, καθιερώνεται νέο point system για τις παραβάσεις, όπου θεσπίζονται για πρώτη φορά «κίνητρα συμμόρφωσης», ενώ υπάρχουν ελαστικότερα πρόστιμα για τυπικές φορολογικές παραβάσεις.

Για τα πρόστιμα, θα προβλέπεται έκπτωση 40% αν το ποσό θα δίνεται σε δόσεις, 60% αν καταβληθεί εφάπαξ, ενώ θα δίνεται επιστροφή έως και 30% σε όσους πληρώνουν τα πρόστιμα.

 

in.gr