Επιστολή προς τον αρμόδιο διοικητή της Δ.Ε.Η. αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη αναφορικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Η Δήμαρχος ζητά από τον κ. Διοικητή να μην προβεί η Δ.Ε.Η. σε καμία διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων έως ότου εκδοθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παράλληλα ενημερώνει για το γεγονός υφιστάμενης ιδιαιτερότητας στο Δήμο Φαιστού, για την οποία είχε ενημερώσει τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών με επιστολή της, ενώ ζητά να μην γίνει καμία είσπραξη από την Δ.Ε.Η. έως ότου διευθετηθούν τα υφιστάμενα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την αδυναμία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και δίκαιου εισπρακτικού συστήματος.

Η δήμαρχος τονίζει επιπρόσθετα πως τάσσεται στο πλευρό των Δημοτών στηρίζοντας κάθε δίκαιο αίτημα τους, στο πλαίσιο ενός Κράτους Δικαίου.

Η επιστολή της κας Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη

"Αξιότιμε κύριε Ζερβέ,

Επιβεβλημένη, για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους κρίνεται η μη διακοπή ηλεκτροδότησης σε κανέναν από τους Δημότες, έως ότου τουλάχιστον το ζήτημα τελεσιδικήσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είναι γνωστό, πως σύμφωνα με το ν. 4021/2011 η Δ.Ε.Η. επιφορτίζεται τόσο με τη βεβαίωση, όσο και την είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών, καθώς και με το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους, να προχωρήσει σε διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Επειδή το ζήτημα ακύρωσης λόγω συνταγματικότητας πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 02/12/2011, ζητούμε έως τότε και μέχρι την σχετική έκδοση απόφασης, να μην προχωρήσετε σε καμία διακοπή ηλεκτροδότησης σε ακίνητα Δημοτών.

Ζητούμε παράλληλα την επανεξέταση του τρόπου επιβολής του τέλους για το Δήμο Φαιστού, εξαιτίας υφιστάμενων ιδιαιτεροτήτων. Με επιστολή μας προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, είχαμε επισημάνει τα εν λόγω προβλήματα και είχαμε ζητήσει τη μη συσχέτιση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών με τα Δημοτικά Τέλη, αλλά τον υπολογισμό του μέσω Taxis Net.

Δυστυχώς ωστόσο, δεν φάνηκε να ακολουθείται μια κεντρική καθολική πολιτική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη αρκετές ενστάσεις πολιτών στο Δήμο, για επανεξέταση των δομημένων επιφανειών τους.

Επειδή θεωρούμε πως το Κράτος οφείλει να είναι κοινωνικό και δίκαιο, οφείλουμε να ζητήσουμε τη διευθέτηση των εν λόγω θεμάτων πριν από οποιαδήποτε είσπραξη, ενώ τασσόμαστε στο πλευρό των Δημοτών μας στηρίζοντας πολιτικά κάθε δίκαιο αίτημα τους."