Έως και κατά 39% μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση του οχήματός μας, αν έχουμε ξεχάσει να αδειάσουμε το πορτ μπαγκάζ από κάθε τι περιττό ή αν οδηγούμε με τη σχάρα οροφής χωρίς να είναι απαραίτητο.

Το Ecodriving είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει, εκτός από τεχνικές «έξυπνης» οδήγησης και συντήρησης ενός οχήματος, πληροφόρηση ως προς την επιλογή αποδοτικότερου - καθαρότερου οχήματος. Μία από τις αρχές του είναι πως πρέπει να αποφεύγουμε τη μεταφορά περιττών φορτίων.

Όταν δεν την χρειάζεστε, βγάλτε τη σχάρα από την οροφή του οχήματός σας.

Κάθε πρόσθετο εξάρτημα και επιπλέον βάρος (π.χ. ξεχασμένα πράγματα στο πορτμπαγκάζ, σχάρες, μπαγκαζιέρες κ.λ.π.) προκαλούν αύξηση της απαιτούμενης από τον κινητήρα ισχύος και αλλοίωση του αεροδυναμικού συντελεστή, με συνέπεια τις αυξημένες απαιτήσεις σε βενζίνη.

Υπολογίζεται ότι οδηγώντας με 120 χλμ./ώρα και με αποσκευές στη σχάρα οροφής, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 39%. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αεροδυναμική του αυτοκινήτου επηρεάζεται πολύ, στις μεγάλες ταχύτητες, και από το αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά ή κλειστά. Το άσκοπο άνοιγμα των παραθύρων, λοιπόν, πρέπει να αποφεύγεται.


Αδειάστε το πορτ μπαγκάζ από κάθε τι περιττό, το οποίο εκτός από χώρο, σας τρώει και χρήματα σε καύσιμα.

(autotriti)