Ακριβότερα κατά 10 λεπτά θα πωλούν τα τσιγάρα τα περίπτερα στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια όπως λένε να ανταπεξέλθουν στο μηδενισμό των κερδών τους

Έτσι η αναγραφόμενη τιμή, θα θεωρείται ενδεικτική, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό.

Με βάση σχετικό νόμο, οι περιπτεριούχοι, έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν εξωτερικά το πακέτο και να τοποθετήσουν μια ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το ποσό της επιπλέον αύξησης.

Το «παράδειγμα» της Κρήτης θα ακολουθήσουν συνολικά 18 Σωματεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρό τους Ελένη Χαιρέτη, “στη Θεσσαλονίκη το σύστημα ήδη εφαρμόζεται κι όχι μόνο στα τσιγάρα, αλλά και στις κάρτες των κινητών”.