Την γνωστή «λογική» του Καραγκιόζη «τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου» θυμίζει ο προυπολογισμός της κυβέρνησης για το 2012, σε ότι αφορά στα έξοδα που προβλέπονται για τους 300 της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ενώ το συνολικό κονδύλι για το 2011 ήταν 36.891.100 ευρώ, για το 2012 προβλέπονται 35.016.200 ευρώ. Δηλαδή η μείωση του κόστους των Βουλευτών θα είναι 1.874.900 ευρώ ή ποσοστό 5% !!!

Μάλιστα η μείωση αυτή δεν αφορά στις καθαρές Βουλευτικές αποζημιώσεις αλλά σε άλλα κονδύλια, όπως οι επιπλέον αμοιβές για επιτροπές ή τα έξοδα κίνησης.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον προυπολογισμό του 2012 ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή, το κόστος για τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις των Βουλευτών θα έχει ως εξής :

Βουλευτικές αποζημιώσεις (ίδιο ποσό με το 2011) : 21.226.400 ευρώ , δηλαδή 1.768.867 μηνιαίως ή 5.896 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.

Επίδομα οργάνωσης γραφείου : 8.146.900 ευρώ, δηλαδή 678.908 ευρώ μηνιαίως ή 2.263 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.

Αποζημίωση για επιτροπές και τμήματα θέρους : 2.875.000 ευρώ, δηλαδή 239.583 μηνιαίως ή 799 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.

Έξοδα κίνησης : 1.705.100 ευρω , δηλαδή 142.083 μηνιαίως ή 473 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.

Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ : 850.000 ευρώ, δηλαδή 70.833 μηνιαίως ή 236 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.

Οικογενειακή παροχή : 212.800 ευρώ, δηλαδή 17.733 ευρώ μηνιαίως.

Δηλαδή

Σύνολο αποζημιώσεων κλπ επιδομάτων : 35.016.200 ευρώ, δηλαδή 2.918.017 ευρώ μηνιαίως ή 9.727 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή.
Το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για το 2011 ήταν 36.891.100 ευρώ, δηλαδή 3.074.258 ευρώ μηνιαίως ή 10.248 ευρώ/μήνα για κάθε βουλευτή. 

Συμπέρασμα
: Σε ότι αφορά στο εισόδημα, η συμμετοχή των βουλευτών για την "σωτηρία της πατρίδος" το 2012, ανέρχεται σε 5,08% σε σχέση με το 2011 (!!!)