Στις 23 και 30 του μήνα θα πραγματοποιηθεί δείπνο για τους απόρους, στο πλαίσιο του φεστιβάλ γαστρονομίας στη Θεσσαλονίκη.

Το δείπνο απόρων διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00, 330-350 άποροι θα μπορέσουν να σιτιστούν στο Κέντρο Σίτισης (Αμύντα 11, Κεντρική Θεσσαλονίκη).

Η τροφοδοσία γίνεται από ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει την προμήθεια, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, κατόπιν τακτικού δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.