Τον εθελοντισμό δεκάδων εκπαιδευτών προωθεί ο Δήμος Φαιστού, μέσα από την κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών Εκπαιδευτών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Ο Δήμος Φαιστού προσκαλεί εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων να ενταχθούν στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης.

Οι εθελοντές πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρώτο Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, που δημιουργεί ο Δήμος Φαιστού, σε μια καινοτόμα δράση του, με στόχο την προαγωγή της Παιδείας και της μάθησης.

Πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο Δήμος Φαιστού παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να συμμετέχουν δωρεάν στα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, συνολικής διάρκειας σαράντα ωρών, τόσο εξ’ αποστάσεως μέσω ειδικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων, όσο και σε πραγματικό χρόνο. Κάθε εκπαιδευτής που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόκειται να πιστοποιηθεί, αλλά και να λάβει σχετικό πτυχίο συμμετοχής από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Μετά την κατάρτιση τους, οι Εκπαιδευτές πρόκειται να εκπαιδεύσουν πολίτες του Δήμου Φαιστού, συμβάλλοντας εθελοντικά στο καινοτόμο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου. Οι εκπαιδευτές πρόκειται να διδάξουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και ανάλογα με τα προγράμματα που προωθούνται.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα παρέχονται στους πολίτες του Δήμου Φαιστού δωρεάν. Οι εκπαιδευτές μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών θα καλεστούν για  προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις ήδη γίνονται δεκτές, ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλουν το αίτημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στο τηλέφωνο 28923 40 272 από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  (υπ’ όψιν κ. Σωπασή).

Παρεχόμενα Προγράμματα

Εννέα καινοτόμα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ο Δήμος Φαιστού, με την υποστήριξη της καταρτισμένης ομάδας εθελοντών. Πρόκειται για προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών, ευρωπαϊκές γλώσσες, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, αθλητισμού, αγροτικού τομέα, περιβάλλοντος, τουρισμού και ανάπτυξης, σχολές γονέων, επιμόρφωση στελεχών, προεπαγγελματικές δραστηριότητες για γυναίκες και εκπαίδευση στην Τρίτη Ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, αιτήσεις για να συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα ως εκπαιδευτές, μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι μεταξύ άλλων, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Εκπαιδευτικοί, Φιλόλογοι ελληνικής και Ευρωπαϊκών Γλωσσών, πτυχιούχοι Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανικοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Ιατροί, Χημικοί, Τεχνολόγοι Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής ειδικευμένοι στον τομέα Άθλησης, απόφοιτοι σχολών Καλών Τεχνών, Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής, Κατασκευής Κοσμημάτων, Κοπτικής Ραπτικής, αλλά και όλων των συναφών με τις θεματικές ενότητες αντικειμένων.

Σημαντικότατο όφελος των εθελοντών αποτελεί το γεγονός πιστοποίησης τους από την Ελληνική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους.