Με κατεπείγουσα εγκύκλιό του ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνος Ρόβλιας, καλεί τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων να προβούν άμεσα σε μετακινήσεις υπαλλήλων, που είναι αναγκαίες ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, από το πρώτο κύμα αποχωρήσεων λόγω εργασιακής εφεδρείας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στις υπηρεσιακές μονάδες, καλούνται οι γενικοί γραμματείς να ενεργήσουν προληπτικά και να καλύψουν προκαταβολικά τα κενά, με εσωτερικές μετακινήσεις, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αδυναμίας λειτουργίας οποιασδήποτε υπηρεσίας του δημόσιου τομέα.

Οι μετακινήσεις πρέπει να διενεργηθούν εντός της εβδομάδας, λόγω της αποχώρησης του πρώτου κύματος "εφέδρων" και όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου, οι γενικοί γραμματείς και οι διευθύνσεις των υπουργείων και των φορέων θα έπρεπε να είχαν μεριμνήσει για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών